Wij zijn AOR BV

Een jong bedrijf dat zich richt op verwijderen van asbest.

Over ons

Asbest

In de afgelopen jaren hebben wij de nodige ervaring opgedaan in de bouwsector. Met enige regelmaat hebben wij uitdagingen en risico’s omtrent asbestverwijdering van dichtbij meegemaakt.

Wanneer er asbest wordt geconstateerd op een werk, is er vaak geen efficiente oplossing voor handen. Er wordt een bedrijf ingeschakeld om de asbest te verwijderen en met regelmaat wordt er vervolgens ook nog een bedrijf ingeschakeld om de schade te herstellen, alvorens de (bijvoorbeeld) aannemer weer verder kan.

Dit kost veel tijd en geld.

Wij vonden dat het tijd was voor verandering en besloten ons verder te verdiepen in de wereld van asbestverwijdering. Na omscholing tot asbest verwijderaar en deskundig toezichthouder, hebben wij in 2016 het SC530 bedrijfscertificaat behaald. In de afgelopen jaren hebben wij reeds vele mooie projecten mogen saneren en zijn wij bij vele calamiteiten ter plaatse geweest.

Als voorbeeld: u heeft een plafond wat voorzien is van asbest platen. Wij saneren dit voor u regelen de vrijgave en monteren direct een nieuw plafond voor u. Door alles in eigen beheer te hebben scheelt dit een hoop overlast en planning met externe bedrijven.

Samen met een betrouwbaar team staan wij 24/7 klaar voor al uw asbest sanering, calamiteiten en herstelwerkzaamheden.

Een voor voorbeeld van onze werkzaamheden :
U heeft een plafond dat is voorzien van asbestplaten. Wij saneren dit voor u en regelen de brijgave. Vervolgens monteren we direct een nieuw plafond voor u.
Ook bij brand of storm schade staan wij paraat om u volledig bij te staan en nemen waar mogelijk alle zorgen uit handen. Wij verzorgen de noodvoorziening en regelen het verdere traject uiteraard ook.

Doordat wij alles in beheer hebben, scheelt dit u veel tijd, overlast en afstemming met externe bedrijven. Heeft u vragen, wilt u een afspraak maken of wellicht een offerte ontvangen voor diverse werkzaamheden? Neem gerust contact met ons op via 085-0640492 of via het contactformulier via onderstaande button.

Contact

Wat is Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Vaak zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen.


Image

Asbest Soorten

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

 • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
 • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

  De meest gebruikte asbestsoort, ruim 90%, was chrysotiel/wit asbest. Verder is er amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw asbest gebruikt (samen 10%).

  Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolgroep die gevaarlijker is dan serpentijngroep.

  Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het behoort. Na verwerking van het materiaal kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.

Toepassing in Nederland

Nederland verwerkte van de geïmporteerde asbest ruim 80% tot asbestcement producten zoals golfplaten en waterleidingbuizen. Verder paste men het mineraal toe in diverse andere toepassingen zoals:

 • rem en frictiemateriaal
 • isolatiemateriaal
 • hittebestendig textiel
 • brandwerende platen
 • onderlagen van vloerbedekkingen
 • in pakkingen en filters van de chemische en voedingsmiddelen industrie

  Men schat dat er zo'n 3.500 asbestbevattende producten zijn.
Image
Image

Gezondheidsrisico's

Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen voor de gezondheid veroorzaken. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken. Als men vezels in ademt kunnen diverse aandoeningen ontstaan. Dit zijn longkanker, longvlies en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Stappenplan

In de abest gelden hele duidelijke regels met betrekking tot werkwijze en voorbereiding. Dit willen wij graag even kort uitleggen zodat u precies weet wat u te wachten staat.


 • 1
  Stap 1
 • 2
  Stap 2
 • 3
  Stap 3
 • 4
  Stap 4

Het inventarisatie bureau : Dit is een extern bedrijf dat komt kijken of en natuurlijk wat voor asbest er bij u aangetroffen word. Hierop stellen zij een rapport samen dat leidend is voor de sanering. Hier word zowel aangegeven wat de veiligheids maatregelen zijn en hoe de asbest verwijderd dient te worden. Met dit rapport gaan we door naar stap 2

Stap2

De gemeente : Het rapport word doorgestuurd naar de gemeente voor een sloopvergunning. Zonder akkoord van de gemeente kunnen er nog geen stappen ondernomen worden. Dit duurt in het algemeen 4 weken. Soms kan dit versneld worden. Zodra het akkoord binnen is gaan we door naar stap .3

Stap 1 Stap3

Sloopmelding / start werk melding : Deze melding dient 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden gedaan te worden. Dit gaat via een digitaal portaal. Deze melding zorgt ervoor dat betrokken instanties op de hoogte zijn en eventueel inspectie uit kunnen voeren ten behoeve van de veiligheid en regelgeving. Hierna kunnen we door naar:
De start van het werk : Het asbest word verwijderd en verpakt zodat dit afgevoerd kan worden. Vervolgens word alles schoongemaakt zodat er gecontroleerd kan worden door het laboratorium. Dit brengt ons naar stap .4

Stap 2 Stap 4

Eindcontrole/vrijgave, Er zal een erkend laboratorium op locatie komen om eindinspectie te komen doen. De wijze van inspectie verschilt per soort asbest. In sommige gevallen gaat dit visueel bijvoorbeeld bij golfplaten daken. Bij sanering inpandig gaat dit met luchtmeting. Dit word vervolgens geanalyseerd en als alles aan de waardes voldoet word er vrijgave ovrhandigd en is voor u de sanering rond. U ontvangt een vrijgave rapport en dit rapport word ook doorgestuurd naar de gemeente. Natuurlijk doen wij er alles aan dit stappenplan zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat u zo min mogelijk hinder ondervind.

Veilig en snel aorbv.nl

Stap 3

Contact

Heeft u nog vragen?

Contactformulier

Bezoek AdresIndustrieweg 14A
4762 AE Zevenbergen

Telefoonnummer085-0640492